Beton Paspayı Nedir?

Beton Paspayı Nedir?

Beton Paspayı, Betonarme ile ilgili şartnamelerde net beton örtüsü adıyla anılan paspayı: "Bir beton elemanının arasında bulunan en dış donatının dışında beton bitim yerine kadar ölçülen kalınlık" olarak tanımlanmaktadır. 1985 yılından bu yana kullanılmakta olan TS 500 standartlarında bu kalınlıkta ilgili oldukca ayrıntılı bilgi yoktu. Sadece 12.2.1 numaralı maddede "Kirişlerde beton ölçüsü, içteki elemanlarda 1.5 cm, dışındaki elemanlarda ise 2 santimetre den az olmamalıdır." biçiminde bir açıklama yapılmaktadır.

Marmara bölgesinde 1999 yılında yaşadığımız iki büyük depremin peşinden İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizde yaşayan vatandaşlar binalarının muhtemel bir depreme karşı incelenmesi işine ehemmiyet vermeye başladılar. Gerek kendi yaptıkları gerekse bir uzman aracılığıyla yaptırdıkları incelemeler sırasında, yapıların bodrum katlarında daha büyük miktarda olmak üzere beton taşıyıcı elemanlarda korozyon ismi verilen bir oluşum ile karşılaşıldı. Beton elemanlarda korozyonun oluşmasında bir çok niçin olmak ile beraber en mühim nedenin beton örtüsü tabakası denilen paspaylarının kifayetsiz olması uzmanlarca kabul edilmektedir.

"Depremde yapıların yıkılma sebeplerinden biri de paspaylarının uygunsuz ve yetersiz kullanılmasıdır. Uygun ve yeterli paspayı kullanmak yapıların ömrünü uzatır!"