Beton Vibratörleri

Beton Vibratörü Kullanım Kılavuzu


Vibratör, vibrasyon hareketi icra eden makinedir. Elektrik yada basınçlı hava ile çalışan tipleri vardır. Dalgıç vibratör (iç vibratör), vibrasyon icra eden ucu betona daldırılarak kullanılır. Yüzey vibratörü (kompaktör), betonun yüzeyine vibrasyon uygular. Dış vibratör (kalıp vibratörü) kalıp sistemine takılır ve kalıbı titreştirerek betonun sıkışmasını sağlar.

Kalın betonlar (kirişler, 20 cm den kalın döşemeler) yüksek frekanslı (9000–11000 titreşim/dakika) dalgıç vibratör ile sıkıştırılır. Beton kalınlığı 40 santimetre yi aşmamalıdır. Daha kalınca betonlar tabakalar halinde dökülüp sıkıştırılır. Vibratör beton harcının altına kadar süratli ve dik olarak sokulur. Beton suyu yüzeyde toplanmaya başladığı an yavaşça çıkartılır. Tabakalı sıkıştırma durumunda vibratör alt tabakaya 5–10 cm kadar daldırılır, tabakaların kaynaşması sağlanır.

Dalgıç vibratör hiçbir zaman doğrudan donatıya ve kalıba dokunmamalıdır. Aksi şekilde titreşen donatı çevresi çimento şerbeti ile kaplanır, aderans kaybına niçin olur ve donatı yer değiştirir.

Tüm zelzele bölgelerinde vibratör kullanımı zorunludur. Yeterince sıkıştırılmayan betonlarda büyük boşluklar oluşur ( bilhassa kolon kiriş birleşim bölgelerinde), dayanım beklenenin ~30 altında kalır. Ayrıca plastik büzülme ve betonun çökmesi nedeniyle dökümü izleyen ilk 1–5 saat içinde (katılaşma tamamlanmadan önce) 10 santimetre derinliğe ve 1–2 m uzunluğa varan çatlaklar oluşur. Bu tür ilginç çatlaklar genel anlamda enine ve boyuna donatı boyunca uzanırlar. Gereğinden çok titreşim da zararlıdır (AYRIŞMA tehlikesi). Ancak, gereğinden çok vibrasyon kifayetsiz sıkıştırmadan daha iyidir.