Fore kazık paspayı

Fore kazık paspayı


Fore kazık paspayı elemanları zemin sağlamlaştırmada uygulanan, yerinde dökümü yapılacak betonarme kazık türlerinde kullanılır.

Fore kazık paspayı elemanları zemin sağlamlaştırmada uygulanan, yerinde dökümü yapılacak betonarme kazık türlerinde kullanılır. Önceden zemine delinen kazık deliğine uygun hazırlanan demir donatısı vinç sayesinde indirilirken aynı etriyeye minimum 4-5 adet ve birer metre ara ile takılarak indirilirse, rehber görevi görerek demir donatının toprağın içerisine girmesini ve paspayı mesafesi sağlayarak betonun dökülmesini kolaylaştırır.

Bilgi Al