İnşaatta perde duvarlı yapılar, taşıyıcı sistemi sadece çerçevelerden oluşan yapılara göre daha rijittirler. Son yıllarda çok katlı yüksek yapılara duyulan ihtiyaç artmış, bu ihtiyaca inşaat sektöründeki gelişmeler yanıt vermiştir. Çok katlı yapılar arttıkça; taşıyıcı sistemlerin yükseklikleri arttı, bununla beraber yatay yüklerin karşılanması için perdeler önemli bir yapı taşı olarak ortaya çıktı. Peki, inşaatta perde nedir? Yatay yüklerin taşınmasını sağlayan perdeler, çerçeve sistemlerin yatay yüklere karşı rijitliklerini optimum değerlere getirebilmek için, yapılarda sık sık kullanılan elemanlardır. Yapılarda perdelerin kullanılması; yapıya dayanım kazandırmanın yanında, süneklik ve rijitlik kazandırır.

Paspayı elemanları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz https://www.aetgrup.com/paspayi-elemanlari sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İnşaatta Perde Duvar Nedir?

Perde duvar; duvarın düzlemine paralel, yanal kuvvetlere direnmek için kullanılan bir yapı elemanıdır. Başka bir deyişle yatay kuvvet dirençli sistemlerin düşey elemanlarıdır. İnşaat perde duvarın görevi sismik hareketler ve yan rüzgâr yüklerinin yatay ötelenmesini sınırlamaktır. Aynı zamanda perdeler, kesme kuvveti ve burulma momenti ile kat devrilme momentinin taşınmasına katkı sağlar. Özellikle yüksek yapılarda gereksinim duyulan perde duvarlar; çekirdek yapı taşı olarak asıl taşıyıcı sistem görevi görür. Bu duvarlar; enkesit şekillerine, geometrik özelliklerine, davranış biçimlerine ve malzeme özelliklerine göre çeşitlendirilir.

İnşaatta Perde Kalıbı Nasıl Kullanılır?

Merdiven kalıp olarak da adlandırılan perde kalıp, projedeki perdelerin şeklini vermek amacıyla kullanılır. Kalıp elemanı levhalar arasındaki mesafe ayracı ve karşılıklı levhalardan oluşur. Bu kalıbın tasarımında etkin faktörler; perde yüksekliği, perde genişliği ve kalınlığı, perde eğimi, kesit formu, köşelerin teşkili, perde birleşimleri ve perdedeki boşluklardır. Dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan perde beton kalıbı, kurulumu kolay ve yenilenmesi mümkün sistemlerdir. Maliyet etkin bir şekilde düzgün beton yüzeyler çıkarılmasına olanak tanıması da çok tercih edilme nedenlerindendir.

Gelişen teknoloji ile insan ihtiyaçları değişmiş, yeni yapılar ortaya çıkmıştır. İnşaat sektöründe de her geçen yıl geleneksel inşaat metotları gözden geçirilmekte, yeni yöntem ve yapı elemanları kullanılır. İnşaat sektöründe projenin hızlı, ekonomik, kaliteli, sağlam, güvenli bir şekilde ortaya çıkması zorunludur. Perde kalıp gibi modern inşaat kalıp sistemleri, birçok kere kullanılma olanağı sağladığından projelere hız ve ekonomiklik, perde duvarlar ise güç ve sağlamlık katar.

İnşaatta Perde hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle https://www.aetgrup.com/iletisim adresimizden iletişime geçiniz.