Ürünler

İş sağlığı ve güvenliği, disiplin ve bağlılık gerektiren bilimlerin katkısı ile her geçen gün gelişme gösterir. Teknik ve fiziki açıdan tehlikelerin ortadan kaldırılması odak nokta iken, sağlık bilimi açısından ise korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkar. Psikolojik ve sosyolojik açıdan ise çalışanların davranış ve tutumları üzerinde durulur. Hukuki açıdan işçi ile işverenin mevcut görevleri ayrıntılı olarak tanımlanır.

İşverenin Sorumluluğu

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınacak önlemler işveren için yükümlülüktür. Çalışanların yaptıkları işlerde kullanacağı iş güvenliği ekipmanları araçlarının yapılacak işe uygun olması ve gerekli güvenliği sağlaması için en iyi seçimi yapmak gerekir. Bu seçim yapılırken iş yerindeki özel çalışma şartları, sağlık ve güvenlik yönünden tüm tehlikeler göz önüne alınır. İş yerindeki risklerin farklılığı bunlara karşı iş güvenliği malzemelerinin çeşitliliği, uygun kişisel koruyucuyu bulmayı zorlaştırır. Gelişen teknoloji ve sanayileşmede her sektör ve firma için risk açıkları oluşur. Bu nedenle işveren olarak değişken ve artan risklerin iyi analiz edilmesi ve iş güvenliği açısında tüm tedbirlerin özenle alınması gerekir. 

İş Güvenliği Ekipman Özellikleri 

İş güvenliği ile ilgili çıkarılan yasalar ve yönetmeliklerde iş güvenliği ekipmanları araçlarının taşıması gereken özellikler belirtilmiştir. İşverenler, ekipman seçiminden önce belirtilen hususlara dikkat etmeli ve değişiklikleri takip güncel olarak takip etmelidir. Bu kapsamda iş güvenliği ekipmanları araçlarının taşıması gereken özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

- İş güvenliği ekipmanları hem çalışanı hem de çevreyi korumalıdır.

- Ek bir risk oluşturmamalı oluşabilecek olan riski önlemelidir.

- İş yerindeki risk koşullarına uygun olmalıdır.

- Yapılan işin risk durumuna göre tam koruma sağlamalıdır.

- Çalışanın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumunu korumaya uygun olmalıdır.

- Kullanımı ve kalitesi kişinin kullanımını kolaylaştırmalıdır.

- Çalışma koşullarını sınırlayıcı olmamadır.

- İşin kalitesini etkilememelidir.

- Yapılan işte etkinliği olumsuz etkilememelidir.

- Üretici tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Koruma düzeyi ve sınıfı belirtilmelidir.

- Çalışan kullanım eğitimine sahip olmalıdır.

- Avrupa ürün normlarına uygunluğunu gösteren CE sertifikası olmalıdır.

- İş güvenliği malzemelerinin uzun süre kullanımı ya da uzun süre kullanılmaması gibi durumlar olumsuzluğa neden olmamalıdır.

İş Güvenliği Ekipmanları ve Koruma Bölgeleri

Kişisel koruyucu donanımlar çalışanları sağlık ve güvenlik tehlikesine ve bir ya da birden çok olası risklere karşı korumak için farklı malzemelerden imal edilmiş, alet veya cihazlardır. Bunlara Nitril eldivenler, iş ayakkabıları, işçi botları, çizme, baret, ikaz yelekleri, iş güvenlik montları, koruyucu gözlük ve maskeler, emniyet kemeri gibi ekipmanları örnek verebiliriz.

İş Güvenliği Ekipmanları konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için https://www.aetgrup.com/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Göz Yüz Koruması Sağlayan İş Güvenlik Ekipmanları

Yapılan işe uygun olarak seçimi, konforu ve kalitesi çok önemlidir. İş yerlerindeki ihtiyaca göre buhar, asit, toz, metal parçacıklar ve bunun gibi işler için dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Seçimi yapılan iş ile doğru orantılı olup aşağıdaki gibi birçok çeşit iş güvenliği gözlüğü mevcuttur.

- İş gözlüğü

- Kaynakçı gözlüğü

- Yüz siperi

- Çapak gözlüğü

- Laboratuvar gözlüğü

- UV koruyucu gözlük

- Göz duşu,

- Göz Solüsyonu

- Uyarı levhaları

Baş Koruması Sağlayan İş Güvenlik Ekipmanları

İnşaat, lojistik, demir-çelik sanayi gibi çalışma ortamlarında koruyucu şapkalar ve baretler, başı vurma, çarpma, düşme gibi durumlardan korumak için kullanılır. Ayrıca iş kollarının ihtiyacına göre kulaklıkla birlikte olan ya da lamba takılabilen çeşitli baretler üretilir.

- Baret

- Elektrikçi bareti

- Madenci bareti

- Koruyucu şapka

- Uyarı levhaları

Solunum Sistemi Koruması Sağlayan İş Güvenlik Ekipmanları

Zararlı buhar, kimyasallar, toz ve duman olan çalışma ortamlarında doğru filtre kullanılmış maske takmak rahat ve güvenli bir şekilde soluk alıp verişi kolaylaştırır. Maruz kalınan duruma uygun çeşitli maskeler üretilir.

- Gaz Maskesi

- Toz maskesi

- Kaynak solunum maskesi 

- Uyarı levhaları

İşitme Duyusunun Koruyan İş Güvenlik Ekipmanları 

Kulaklık, barete takılabilen kulaklık, kulak tıkacı gibi malzemelerle işitme duyusunu korumak için önlem alınır.

- Kulak pedi

- Koruyucu kulaklık

- Kulak tıkacı

- Barete takılabilir kulaklık

- Uyarı levhaları

El Koruması Sağlayan İş Güvenlik Ekipmanları

Yüksek sıcaklık, yanıcı yakıcı kimyasallar ve keskin nesnelerden ellerin korunması için eldiven kullanımı çok önemlidir. Yapılan işe uygun olarak tam el ölçüsünde eldiven kullanımı gerekir.

- Mekanik iş eldivenleri

- Montaj eldiveni

- Deri iş eldiveni

- Nitril eldiven 

- Kaydırmaz eldiven

- Cam eldiveni

- Gıda eldiveni

- Isıya dayanıklı eldiven

- Kimyasal eldiven

- Lateks eldiven

- Tek kullanımlık eldiven

- Kesilmez eldiven

- Kesilme dirençli kolluklar

- Kaynak eldiveni

- İzole eldiven

- Elektrikçi eldiveni

Ayak Koruması Sağlayan İş Güvenlik Ekipmanları

Her işe göre çeşitlilik göstermekle birlikte çelik burunlu ve kaymaz tabanlı ayakkabıların kullanımı ile önlem alınır.

- İş ayakkabısı

- İş botları

Vücut Koruması Sağlayan İş Güvenlik Ekipmanları 

Her işe göre çeşitlilik gösterir. Çalışanların ihtiyaç duyduğu çeşitli vücut koruyucular mevcuttur.

- Paraşüt tipi emniyet kemeri

- Bel destek kemeri

- Emniyet halatı lanyard

İş güvenliği ekipmanları konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsanız https://www.aetgrup.com/iletisim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İş Güvenlik Levhaları

Uyarı levhaları özellikle mevcut riskleri belirleyip insanları bu konuda ikaz eder. Uyarıcı özelliğe sahip olan levhalar çalışanların tedbir almasını sağlar. Bu kapsama giren uyarı levhaları evrenseldir.

- İSG uyarı levhaları

- Elektrik uyarı levhaları

- Uyarıcı levhalar

Hijyen

Çalışma ortamında ellerin yıkanması, iş bitiminde duş alınması maruz kalınacak tehlikeleri önler. Hijyen iş malzemeleri kullanımı kadar önem arz eder.

Aksesuar-Giyim

Seçilen iş kıyafeti yapılan işe uygun dayanıklı, kullanışlı ve rahat olmalıdır. Yapılan işe bağlı olarak çeşitli tulum ve iş kıyafetleri kullanılır. Kolye, kravat, yüzük, bileklik, kol saati gibi aksesuarların çalışırken çıkarılması iş güvenliği açısından çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, küçük bir hata büyük bedeller ödemeye neden olabilir.

İş Güvenliği Ekipman Eğitimi

İşverenin risk analizi sonucu, iş güvenliği ekipmanları araçlarını temin etmesi iş güvenliği için başlangıcı ifade eder. Alınan ekipmanların doğru kullanımı iş güvenliğinin amacına ulaşması için en önem faktördür. Donanımın işlevini yerine getirebilmesi için işveren tarafından, kullanmaya ilişkin çalışana eğitim verilmesi zorunlu ve kaçınılmazdır. Çalışan bu eğitimlerle;

- İş güvenliği ekipmanları araçlarına ne zaman ihtiyacı olduğunu, 

- Hangi işte ne tür ekipman kullanması gerektiğini, 

- Donanımı doğru şekilde nasıl giymesi ya da kullanması gerektiğini, 

- Bakımının nasıl yapılacağını,

- Doğru kullanımını öğrendiği ve rahatça kullandığı malzemenin kullanımından vazgeçmemeyi,

- İş güvenliği ekipmanları araçlarının koruma sınırlarını öğrenecektir.

İş yeri güvenlik programlarının etkili olmasında işverenin kararlılığı ile çalışanların tam katılımı ve iş birliği son derece önemlidir. İşveren, iş yeri güvenlik programının temelini oluşturan bu eğitimlerde karalı olmalıdır. Eğitimlere çalışanların tam katılımı sağlanmalıdır. Ayrıca bu eğitimler çalışanların ekipman kullanımını bilinçli hale getirir.

Çalışan bazen kullanımını tam olarak bilmediği ekipmanı risk alarak kullanmayı bırakır. Çalışana en basit iş güvenliği ekipmanları araçlarının kullanımında bile üretici tarafından verilen kullanım kılavuzu okutulmalıdır. Böylece kazaya neden olan risk alma gibi davranışlar azaltılmış olur. Bilinçli çalışan kaza yaşanmaması ve iş yerinin saygınlığının artması için güvenlik programlarının temelidir. 

İş Güvenliği Ekipmanında Kalite ve Tedarikçi

İşveren tarafından hayati bir konu olan güvenlik önlemi alma hususunda kaliteli ekipman seçimi üzerinde de titizlikle durulur. Ekipman ek bir tehlike oluşumuna engel olacak kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır. Kalitesiz ekipman ve teçhizatla yapılan çalışmalar iş güvenliğini ve insan sağlığını tehlikeye sokar. 

Kaliteli iş ekipmanını seçerken ürünü satın alacağınız firma tercihini dikkatli yapmalısınız. Sizinle sağlıklı iletişim kuracak ve uzun yıllar size ekipman tedarik etmeyi planlayacak firma seçiminiz sizi bir adım daha ilerletir. Kaliteli üretici seçiminiz güvenli bir işyeri sağlama yükümlülüğünüzü yerine getirmenizde önemli bir katkı sağlar.

Amacına uygun olarak seçilmeyen ekipmanın koruyucu özelliğinden bahsedilemez. Bu nedenle profesyonel ekibi ve kaliteli ürünleri ile üretici firmanız doğru seçim yapmanızda sizi yönlendirir. Üretici firma işe uygun ekipman seçiminde o malzemeye ne kadar ihtiyacınız olduğunu ve işinizin koşullarına uyum sağlayıp sağlamadığını belirlemenizde etkin rol alır. Gerektiğinde ve acil durumlarda ürünü kolay tedarik etmenizi sağlar. 

Ülkemizde iş kazaları oranını istenilen düzeye çekmek için yeni mevzuat sistemleri ile temel bir felsefe benimsenir. Buna göre amaç sadece tehlikelerin önlenmesi değildir. Bunun yanında risklerin iyi değerlendirilmesi ve risklerle asıl kaynağında mücadele edilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda çalışanların yanı sıra işletmenin ve üretimin güvenliği birlikte sağlanır. Bu üçlü bir bütün olarak düşünülüp güvenlik programları bu şekilde işleme alındığında işletmeler tam bir iş sağlığı ve güvenliğine kavuşmuş olur.