İş Güvenlik Levhaları, iş güvenliği levhaları

Tesis İçin En Önemli 10 İş Güvenliği Levhaları

Her işyerinde iş güvenliği levhaları bulunmalıdır. Çünkü kritik uyarıların farkında olmamak felaket durumlara yol açabilir. İşaret ve levhalarla çözülebilecek çok basit konular istenmeyen acı tecrübelere neden olabilir. İş güvenliği levhaları sadece olumsuz olayların önüne geçmek için değil aynı zamanda dağınıklığı veya karışıklığı gidererek iş yerinde ahengi sağlamak için önemlidir. İşte her tesisin sahip olması gereken en önemli 10 güvenlik işareti:

1.Çıkış İşareti : Herhangi bir tesise girdiğinizde, aramanız gereken ilk şey aynı tesisten nasıl çıkılacağıdır. Çıkışa ulaşmak için açıkça işaretlenmiş çıkış levhaları ve engelsiz yollar olmalıdır. Acil bir durumun ne zaman ortaya çıkabileceğini asla bilemezsiniz!

2.Yalnızca Yetkili Personel İşareti : Tesis içinde, çoğu kimse için sınırların dışında tutulması gereken ve yalnızca belirli kişiler tarafından erişilebilir olması gereken alanlar veya laboratuvar testi, tehlikeli kimyasalların bulunduğu bir alan varsa yetkili personel işaretine ihtiyaç duyabilirsiniz.

3.Personel Koruyucu Ekipman İşareti : Bir tesisin çalışanlarının sağlığı için tehlike oluşturan tehlikelerin olduğu bir alana girerken, kendilerini zarardan korumak için girmeden önce almaları gereken uygun önlemlere karşı onları uyarmak önemlidir. Bunun gibi alanlar; şantiye, uçan nesnelerin veya hareketli parçaların olabileceği bir üretim zemini olabilir.

4.Yanıcı ve Yakıcı Madde Tehlike işareti : İş yerinde yangına neden olabilecek bir madde varsa, herkesi uyarıcı bir işaret olmalıdır. Genellikle bu işaretler benzin istasyonlarında veya yakıt depolarının bulunduğu yerlerde bulunur. Kimyasalları depolamak için kullanılan alanlar ve hatta temizlik ürünleri bu uyarıyla da etiketlenmelidir. Yanıcı olan herhangi bir sıvı veya gaz tehdit oluşturur.

5.Biyolojik Tehlike İşareti : Biyolojik tehlike işareti zararlı biyolojik maddelerin bulunduğu bölgelerde bulunabilir. Biyolojik tehlike işaretleri, kan testlerinin yapıldığı laboratuvar veya tıbbi atıkların bulunduğu sağlık ortamlarında çok yaygındır.

6.Elektrik Güvenliği İşareti : Elektrik güvenliği, işyeri güvenliğinde en ön sıralarda gelir. Ne yazık ki elektrik güvenliği yeterince alınmayan veya bilinç gelişmeyen iş yerlerinde, çalışanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Yüksek voltaj işaretleri, elektrik akımı ile temas tehdidi bulunan her yere asılmalıdır ve çalışanlar bu konuda devamlı uyarılmalıdır.

7.Tehlike Sınırlı Yer İşareti : Sınırlı bir alan, tanım gereği işçilerin sürekli dolması için tasarlanmamıştır, ancak bazen işçilerin bakım ve diğer görevler için kapalı alanlara girmeleri gerekir. Bu giriş noktalarına kapalı alan işaret levhaları göndererek, bu, bu alanların ve bunlarla ilişkili görevlerin yalnızca sınırlı alanlarda çalışmak için uygun şekilde eğitilmiş ve yalnızca izin alan ve gitmiş olanlar tarafından girilmesi gerektiği konusunda uyarılır. iş arkadaşlarına yaptıkları işi, nerede, ne zaman ve ne kadar süreyle yardım için doğru personelin eşlik edeceklerini bilmelerini sağlamakla ilgili uygun uyarı süreçleri aracılığıyla.

8.Makine Güvenlik İşareti : Ağır iş makineleri çalışırken, çalışanlarınızın zarar görmemesini sağlamak için her makinenin işlevlerini bilmek önemlidir. Ağır iş makinelerini kullanan operatörlerin kazaya sebebiyet vermemesi ve makinelerin zarar görmemesi için güvenlik işareti kullanmak zorunludur. 

9.Forklift Emniyet İşareti : Aynı alanda forklift ve yaya trafiği barındıran bir tesis çevresinde güvenli bir trafik akışının sağlanması gerekir. Hareketli bir zemin etrafında forklift kullanırken gürültü nedeniyle birçok şey duyulmayabilir ve bu da kazalara yol açabilir.

10. Kaygan Zemin ve Yukarıdan Nesnelerin Düşebileceği İşareti : İşyerinde en yaygın karşılaşılan kazala, kayma veya çalışanların üzerine nesnelerin düşmesidir. Önlem alınmaz ise basit gibi görünen bu konuda çalışanlar hayatını kaybedebilir. Uyarı levhası insanların daha dikkatli davranmasını sağlar ve kazaların önüne geçilmiş olur.

İş Güvenlik levhaları hakkında daha fazla bilgi için iletişim adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.