Menfez kalıp sistemi uygulamaları, durmadan akan ya da yağmur sonucu oluşan su akışının herhangi bir ulaşım alanına zarar vermeden özellikle karayolu ve demiryollarında yolun altından geçirilmesini sağlayan yapılardır. Menfezler, bulundukları arazinin yapısına göre farklı şekil ve boyutlarda olabilir.

Menfez seçiminde yol durumuna uygun geometrinin seçimi menfezin hidrolik verimi ölçüde dikkate alınır. Menfezler uygun tasarlanmadığı takdirde erozyona neden olabilir.

Menfez kalıp sistemleri olan bir mavi inşaat alanı.

Menfez Çeşitleri

Menfez kalıp sistemi çeşitleri boru, kutu, kemerli ve tabliyeli olmak üzere 4 farklı türde inşa edilir. Boru menfezler alçak rakımlı yerlerde dolgu altlarında kullanılır. Daire kesitli olarak kalıba dökülür. Menfezden çıkan ve menfeze giren suyun zaman içerisinde dolguya zarar vermesini engellemek için, menfez başlarında beton duvarlar kullanılır.

Kutu menfezler yüksek dolgu altlarında açıklıkları 2-4 metre arasında kutu kesitli olarak inşa edilen menfezlerdir. Tek, iki veya üç gözlü olarak farklı yapılarda yapılabilir. Montajları kolay ve dayanıklı yapılardır. Kemerli menfezler ise genellikle üzerine fazla yük binmeyen ufak yollarda inşa edilir.

Kutu menfez kalıp sistemi uygulamaları tarımsal alanlara su taşımada, sel suyunu engellemede, dere suyunu köy ve kasabalara bağlama gibi birçok alanda kullanılmak üzere inşa edilen bir yapıdır. Ayrıca kutu menfez inşaat yapan büyük firmaların inşaat yaptıkları yapıların altından elektrik su ve doğal gaz hattı geçirmeleri içinde kullanılır. Kutu menfezin diğer bir özelliği ise sanat yapısı olarak kullanılmasıdır.

Tabliyeli menfezler beton ve taş malzemeden yapılırlar. İyi ayak arası 9 metreden azdır. Eğer inşa edilen menfezin ayakları bu ölçüden fazla ise köprü olarak adlandırılır.

Kalıp ayırıcı yağlar hakkında daha fazla bilgi amak için https://www.aetgrup.com/kalip-ayirici-yag adresinden bilgi alabilirsiniz.

Menfez Kalıp Sistemi Tasarımını Etkileyen Faktörler

Menfez kalıp sistem çeşitleri tasarlanırken kullanıldığı yere göre uygun boyutta olmasına önem gösterilir. Alınan ölçülerden küçük boyutta inşa edilen menfezler yağış sonucu kabaran suların taşkın oluşturmasına ve üzerinde bulunan yola zarar vermesine sebep olur. Su gideri için açılan kesitlerin büyük olmasına özen gösterilmelidir. Küçük kesitler açılan menfezler tıkanma yapabilir. Tam boyutundan büyük inşa edilmek istenilen menfezler projenin maliyetini arttırır.

Menfez tasarımı birkaç aşamalı olarak yapılır. Yol güzergahının belirlenmesinin ardından tasarım başlar. Alanın harita bilgileri alındıktan sonra dere yatakları ve su toplama havzaları belirlenir. Menfezlerin hangi dere yatağı ya da su toplama havzalarına hizmet vereceği tasarım sırasında oldukça önemlidir. Toplanma zamanının yanlış hesaplanması birçok aksaklığı beraberinde getirecektir. Menfez yapılarının tasarımında stabilite, estetiklik ve erozyon kontrolü dikkate alınır. Çoğunlukla yerinde dökme veya probarik olarak imal edilir. Kare girişlere nazaran pahalı girişler kademli akış geçişini sağlayarak enerji kaybını azaltır.

Menfez Kalıp Sistemi Uygulamaları

Menfezlerin uygun boyutlarda tasarlanması kadar inşa edilmeden önce kullanılan kalıbın dayanıklılığı oldukça önemlidir. Hareketli menfez kalıpları, işçiliği ve proje maliyetini azaltan kalıplardır. Bunun nedeni elle taşınabilen, beton döküm sırasında kalıbın yürütülebilecek kadar hafif kalıplar olmasıdır.

Projede belirtilen her türlü boyuta göre dairesel kalıp üretilebilir. Menfez kalıp sistemi her türlü beton basıncına uygun imal edilebilir. Böylece yapılan yürütme iskeleleri farklı projeler için tekrar kullanılabilir.

Menfez kalıp sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.aetgrup.com/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.