Tie-Rod Tayrod Saplamalı Koruyucu Konik

Tie-Rod Tayrod Saplamalı Koruyucu Konik

Betonarme yapılarda perde duvar ve kolon (düşey yapı elemanları) kalıplarını birbirine karşılıklı bağlamak için kullanılan mil çekme kuvveti taşıyan rot, çubuktur.

Çalışma ilkesi şu şekildedir:

Betonarme kolon veya perde üretimi için kalıp imal ettikten sonra içine donatı koymak gerekir. Daha sonra beton dökülür. Ancak betonun basıncından dolayı kalıplar yanal olarak esneyebilir ve hatta kırılabilir. Bu tip yükleme durumlarına karşı koyabilmek için birkaç yöntem vardır.

Bunlar;

-Kolonların etrafına çelik kuşaklar dönülür,

-Belli boşluklarla yatay olarak konulan elemanlar payandalarla desteklenir,

-Pratik, etkili bir çözüm olarak tie-rod kullanılır.

Tie-rod aslında uzun bir mil, iki kelebek biçiminde civata ve bir koniktir. Kolon kalıbının içinden geçen bu milin üzerinde dişliler bulunur. Milin etrafına da konik dediğimiz plastik muhafazası vardır. Bu milin iki ucundaki dişlilerine ise kelebekler sıkıştırılır. Böylece karşılıklı olarak sabitlenmiş bir mil ile betonlanan elemanın kalıbındaki betondan dolayı oluşan yanal deformasyonlar önemli ölçüde önlenmiş olur. Tie-rod elemanlarından yatayda ve düşeyde belirli aralıklarla imal edilirse güvenli beton dökümü yapmak mümkündür.

Dökülen beton yeterli dayanımı kazandıktan sonra (2.5-3 metre boyundaki bir düşey eleman için 24 saatlik süredir), kelebekler çıkarılarak kolon kalıbı alınır. Tie-rod mili bir konik içinde kaldığından dolayı rahatlıkla alınıp yeni bir beton hazırlığında kullanılabilir. Ayrıca yeterince iyi yağlar ve ayarlarsanız konik denen plastik muhafazayı dahi betonun içinden çıkarabilirsiniz.

Tie rod kullanımının pratikliğinin yanı sıra betonda en çok boşluk bırakan sistemdir.