Tırmanır kalıp sitemi yazısı ve tırmanır kalıp maketi vardır.

Tırmanır kalıp sistemi gibi son yıllarda teknolojideki müthiş ilerleme, iş alanlarının her birini etkilemiştir. Teknolojideki bu hızlı gelişim ve değişimden etkilenen sektörlerin başında da hiç şüphesiz inşaat sektörü gelmektedir. Perde beton, tırmanır kalıp sistemimodüler yapılar bu teknolojilere örnek olarak gösterilebilir. Ülkemiz için son 15-20 yıl incelendiğinde inşaat alanında önemli gelişmeler yaşanmış, ülkemizdeki konut, havaalanı, köprü vb. yapılar neredeyse 3 katına çıkmıştır. Bu gelişmeler; inşaat sektörüne artan talep, ihtiyacın hızlı ve güvenli bir şekilde karşılanması gereksinimi teknolojinin inşaat sektörüne adapte edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu adaptasyon sürecinde inşaat alanında kullanılan sistemlerden birisi de tırmanır kalıp sistemi'dir. Peki tırmanır kalıp sistemi nedir?

İnşaatta Perde Nedir? adlı yazımıza https://www.aetgrup.com/insaatta-perde-nedir adresinden ulaşabilirsiniz.

Tırmanır Kalıp Nedir?

Tırmanır kalıp, perde ekipmanı olarak kullanılan yüzeylerden yukarı doğru hareket ettirilmek suretiyle kullanılan bir teknolojidir. Genellikle gökdelen, kule, asansör şaftları, baraj, istinat duvarları, köprü ve viyadük ayakları gibi yüksek yapıların inşası sırasında, perde ve kolonların dış tarafa bakan kısımlarında kullanılır. Yüksek yapıların inşasında güvenli bir çalışma ortamının yanında çalışanlara rahat çalışabilecekleri bir ortam sunar. Geleneksel kalıp sistemlerine nazaran daha az atık üretir, temizlenmesi ve yeniden kullanılması kolaydır. Bunların yanında hemen hemen her türlü hava koşulunda kullanılabilen tırmanır kalıp sistemi işçilik süresini oldukça azaltan, geniş çalışma alanı sunan, projenin daha kısa zamanda bitirilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir.

Tırmanır kalıp sistemi olan bir inşaat iskelesi vardır.

Tırmanır Kalıp Elemanları Nelerdir?

Tırmanır kalıp elemanları temel olarak şu şekilde sıralanmaktadır;

. Kalıp elemanı; ahşap veya çelik kalıp panolardan oluşur

. Kaldırma platformu; kalıbın yukarı doğru kaldırılmasını sağlar.

. Sehpa iskelesi; beton basıncı ile kalıbın yukarı doğru ivmesini sağlar.

. Çalışma platformları; beton dökme işlemlerinde kurulan platformlardır.

. Tesisat Şebekesi; elektrikli ekipmanlar için tesisat şebeklerini içerir.

. Boşluk ve çerçeve kalıpları; ek kalıp elemanlarıdır.

İnşaat projelerinde; hız, ekonomiklik, iş güvenliği, uygun maliyet sağlamak için teknolojinin doğru ve yerinde kullanılması çok önemlidir. Buna bağlı olarak; projelerde tırmanır kalıp sistemi kullanılması, projenin uygun maliyet ile daha güvenli ve sorunsuz olarak tamamlanmasını sağlar. Bu sistem; üretim, iş güvenliği, işin çok daha kaliteli çıkması, projenin geleneksel yöntemlere göre daha kısa sürede tamamlanması için inşaat sektöründe önemli yer tutan bir teknolojidir.

Tırmanır Kalıp Sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.aetgrup.com/iletisim adresinden iletişim kurabilirsiniz.