Tünel kalıp döşeme donatısı sistemleri uygulaması yapan bir inşaat alanı vardır.

Tünel kalıp döşeme sistemi, yapıların duvar ve döşemelerinin düz yüzeyli çelik kalıplar yardımıyla, tek bir uygulamada dökülmesine imkân veren yapı şekli olarak bilinir. Taşıyıcı duvar ve döşemelerin tüm halinde ve tek işlemle yerinde dökümünü elde eden sistem, bu yönüyle geleneksel imal sistemine benzer. Ancak uygulamanın nitelikleri açısından bazı ön yapımlı (prefabrik) yapı elemanlarının kullanımına imkân sağladığından yarı ön yapımlı bir sistem olarak da kabul edilir.

Tünel kalıp döşeme sistemlerinde cephe elemanları, merdivenler, sahanlıklar, taksim duvarlar, bacalar vb. ön yapımlı olarak üretilerek yerinde dökülür ve ana yapı ile birleştirilerek kullanılır. Sistemin en büyük avantajı imal süresini kısaltmasıdır. Tünel kalıp sistemi bilindiği gibi betona kür yolu ile kısa müddette lüzumlu dayanım verilebilir. Bu sayede kalıplar kısa zaman sonrasında sökülerek, beton dökmek ve üst kotta üretime başlamak için tekrar kullanıma hazır hale gelebilir.

Şantiye Ranza Yatak hakkında bilgi sahibi olmak için https://www.aetgrup.com/santiye-ranza-yatak adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tünel Kalıp Döşeme Sistemi

Tünel kalıp sisteminde ana eleman olan dikey ve yatay panoların birleşimiyle oluşan yarım tünele sahip yapılardır. Tünel tamamlanıp döşemede betonu atıldıktan sonrasında üstüne tünel kalıp kurulur. Ardından demir donatı ve döşem işlenir. Duvar ve zemin üzerinde aralıklar var ise buralarda betonu dolduran hususi elemanlar (rezervasyon kalıpları) yerine takılır. Döşeme ve duvarların betonu hepsine birden ve bir kerede dökülür.

Tünel Kalıp Sistemi Uygulanan Ülkeler

İlk kez Fransa'da uygulamada ahşap kalıplar ile tecrübe edilmiş ve sonra çelikten yapılmaya başlanmıştır. Dünyada OUTINORD adlı bir inşaat firmasınca tanıtılan bu Tünel Kalıp Sistemi, tek mesken, otel blokları ve üniversite inşaatı uygulamaları ile birlikte mesken bloklarında uygulanmış olup halen Yugoslavya, Almanya, Kuzey Amerika, İsrail, Romanya, Türkiye’de ve diğer altmışın üstündeki ülkede uygulamaları vardır. Sistemde sekiz saatlik emek harcama ile 24 saatlik rotasyon uygulanabilmektedir. Yapının ana bileşen malzemelerini BS 20, BS 25 gibi farklı standartlar kalitesinde beton oluşturulur. Donatı ise ağırlıklı hasır çeliktir.

 Neden Tünel Kalıp Sistemi Kullanılmalıdır?

 Tünel kalıp döşeme sisteminin kullanılma gerekçeleri şu şekildedir;

·     Tünel Kalıp Sistemi, dikey ve yatay taşıyıcı yapı bileşenlerini, bir defada yerinde dökebilme imkânı sağlar. Bu halde monolitik bir yapının inşa edilmesiyle, bilhassa perde ile döşemelerin birleşim bölgelerinde ortaya çıkan inşaat derzleri sorunu ortadan kalkmış olur.

·      Bu sayede işgücü ve anaparanın uzun zaman bağlı kalmaları önlenir.

·      Nitelikli işçi ihtiyacı azdır.

·      İş güvenliği açısından başarı göstermiş bir uygulamadır.

·     Sıva şeklinde ince işlerin yapılmasını gerektirmeyen muntazam beton yüzeyi elde etmek mümkündür.

Tünel kalıp döşeme sistemi hakkında detaylı bilgi için https://www.aetgrup.com/iletisim adresinden iletişime geçebilirsiniz.